Képes Krónika

 

 
 

2008. április 11 - 13-ig

három napos evangelizáció volt gyülekezetünkben, ahol Szarka Miklós, pasztorálpszichológus és egyben gyülekezeti lelkész szolgált közöttünk. Az alkalmak pénteken és szombaton 18 órai kezdettel, vasárnap pedig a szokásos Istentisztelet keretén belül Úrvacsoraosztással fejezödtek be.

Szombaton egyébként a minden hónapban megrendezendő regionális ifjúsági találkozónak is helyet adtunk, ahol szintén Szarka Miklós osztotta meg velünk gondolatait a "kapcsolatok"-ról.

 

 

2008. április 6-án

ifj. Görözdi Miklós, lelkipásztor látogatott el gyülekezetünkbe.

 

 

2008. március 21-én

a legátus Kaško Enikő szolgált, aki most negyedikes a Sellye János Egyetem Teológiai Karán. Igehirdetésében Péter apostol életében bekövetkezett változásról beszélt.

 

 

2008. március 9-én

az újonnan megválasztott presbiterek beiktatására és fogadalomtételére került sor. Csiba Jolán, Nagy Anikó és Gaál Zsolt vállalta fel a presbiteri tisztséget - így további előljárókkal gazdagodott a gyülekezet.

 

 

2007. december 25-én

Cséplő Veronika, dunaszerdahelyi segédlelkész szolgált gyülekezetünkben. Az Istentisztelet alkalmával Úrvacsoraosztásra is sor került.

 

2007. december 24-én

Szent este Édes Ákos, Madar községéből származó, komáromi 4-ik éves teológus szolgált gyülekezetünkben.

 

2007. december 23-án

Tóth Andrea, dunaszerdahelyi segédlelkész, Oros Csaba, helyi segédlelkész és a bősi gyülekezet alakuló énekkara szolgált az idősek otthonában. A gyermekek szavalatai sem maradtak el.

Az Istentiszteleti alkalom Úrvacsorával zárult.

 

 

2007. november 4-én

ThDr. Nagy Lajos, PhD, teológiai tanár látogatott el gyülekezetünkbe. Az alkalom után egy kisebb szeretetvendégséggel leptük meg a kedves történelemtanárt.

 

2007. szeptember 23-án

felnőtt konfirmációra került sor - Csörgő Tímea és Bokor Szilvia tettek hitvallást a gyülekezet előtt. Csörgő Tímea számára ez a felnőttként való megkeresztelkedést is jelentette.

Dr. Görözdi Zsolt, dunaszerdahelyi lelkipásztor, végezte az igehirdetés szolgálatát és vezette a konfirmáció lefolyását.

Dunaszerdahelyi anyaegyházközségünk testvérgyülekezetéből néhány holland gyülekezeti tag is jelen volt.

 

2007. augusztus 30-án és 31-én

Libuša Holesová vezetésével örömhír-klubbot szerveztünk a gyermekek számára.

 

2007. augusztus 29-én

került sor az idei családi napra a régi Duna egyik zárásánál.

 

2007. június 30-án és július 1-én

került sor a már régóta tervezett csicsói biciklitúrára. A fő meghívottak a környező gyülekezetekben tevékenykedő fiatalok és az ifjúsági bibliakörök tagjai voltak. Sajnos nem túl sokan tudtak élni a lehetőséggel és még az utolsó pillanatban sem tudtuk pontosan, hogy mennyien leszünk.

Néhányan biciklivel vágtunk neki innen Bősről a Duna menti töltésen, de voltak akik más utvonalon és módon közelítették meg Csicsót (pl.autóval). Volt aki egészen Rétéről jött autóval Bősre, majd innen biciklivel tovább. Egy másik csapat, Dunaszerdahelyről indulva, Alistál felé vette az útját, ahol az Alistáli Biciklisklubb (ALIBI) néhány tagja is csatlakozott hozzájuk egészen kicsiny gyermekek kíséretében.

Végül is ebédre megérkezett a kb. 30-fős csapat a csicsói református templom mellett működő kis szabadidőközpontba. Az ebéd gulyás volt, amit néhány idős néni készített el nekünk. Ebéd után pihenés, majd a Lion nemzeti park (a Duna holtágának) megtekintése következett. Késő délután a csicsói kastély parkjában is körülnézhettünk. „Idegenvezetőnk” mindkét helyszínen Kiss Klaudia volt. Visszaérve szálláshelyünkre közös énekléssel zártuk az alkalmat a családosok számára. Este tábortűz, vacsora és játék következett.

Másnap az Istentisztelet 11 órakor kezdődöt, ahol megköszönhettük vendégül látásunkat. Ebéd után még pihentünk, beszélgettünk, majd kora estére visszaérkeztünk biciklivel Bősre.

 

2007. június 17.

Kálmán Szabolcs nyugalmazott lelkipásztor tartott evangelizációs Istentiszteletet gyülekezetünkben. Feleségével érkezett magyarországról, Tatáról. Jelenleg Komáromban, a Selye János Egyetem teológiai karán tanít. Az 1956-os időkben fiatalon Amerikába vándorolt, ahol különböző állásokat betöltve színészként, majd biztosítási kártérítőként dolgozott. Késő harmincas éveiben döntött úgy, hogy beíratkozik a teológiára és felvállalja a környéken (Los Angeles majd Cleavland) „mozgó” amerikai magyarok lelki gondozását is.

 

2007. április 14.

A pozsonyi református gyülekezet ifije látogatott el hozzáznk.

 

2007. április 8.

Húsvéthkor fellépett a gyülekezeti énekkar még Kristóf Hajnalka vezetésével.

 

2007. április 7.

Az idősek otthonában végzett szolgálatot a gyülekezet apraja nagyja. Igét hirdetett Cséplő Veronika dunaszerdahelyi református segédlelkész.

 

2007. április 6.

Nagypénteken Kürthy Anita, legátus hirdette az Igét.

 

2006. karácsony (2006. december 22 - 2007. február 23)

gyülekezetünk a „Samaritan´s purse international”-nevezetű tervezet keretében Bősön 4 helyen tartott gyermek-evangelizációs Istentiszteletet (mindkét magyar óvodában, a magyar tannyelvű alapiskolában az első 4 évfolyam számára és persze gyülekezetünkben).

Az alkalmak nagyjából így zajlottak: Segédlelkészünk, Oros Csaba (lévita), először az Úr Jézus Krisztus születésének történetét mesélte el. Márta (Csaba felesége), Süll Tamással (kulcsodi segédlelkész) együtt gitárral kísérték az énekeket, melyekben minden helyszínen nagyon szívesen részt vettek a csemeték. Gyülekezetünk vasárnapi iskolás tanító nénije, Füssy Ildikó, egy különleges óriás-képeslapot készített a gyermekek számára, amelyen ez állt: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” (Biblia, Sámuel első könyve 16,7).

Nagyon jó volt látni, milyen nagy örömmel kapcsolódtak be a gyermekek az aktivitásokba míg végül az ajándékosztásra került a sor.

Az ajándékokat németországi keresztyén családok készítették el cipösdobozokban korosztály szerint – néhányban a sok hasznos dolog mellett még üdvözlőkártya vagy rajz is volt.

Összesen 229 csomagot közvetített gyülekezetünk a gyerekek felé.

 

2006. december 25.

Karácsony első ünnepén Görözdi Zsolt, dunaszerdahelyi lelkipásztor szolgált a gyülekezetben.

 

2006. december 24.

A vasárnapi iskolások és a református hitoktatásra járo gyermekek egy színdarabot adtak elő Jézus Krisztus születéséről.

 

2006. december 23.

Karácsony az idősek otthonában. Igét hirdetet: Cséplő Veronika (dunaszerdahelyi segédlelkész).

 

2006. december 1-3.

Pénteken, szombaton és vasárnap evangelizációs Istentiszteletekre került sor. Bojtor István, gönczruszkai nyugalmazott lelkipásztor volt az Ige hirdetője. Feleségével, Uzonka nénivel érkeztek hozzánk Magyarországról.

Meséltek az életükről, hogy miként tértek meg, és hogy hogyan találták meg egymást.

Pénteken az igehirdetés ezzel az Igével kezdődött:

Jézus mondja:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.“

(Biblia,Máté evangéliuma 11,28)

 

2006. október 28.

„Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.“  (Biblia, Jakab levele 1,22)

 Október 28-án, szombaton a Fiatal Reformátusok Szövetségének rendezésében ifjúsági találkozóra került sor a bősi művelődési központban. Az alkalmon fellépett a „Húr-Virág“ nevezetű keresztyén zenekar is, mely fellépést közös éneklés, a „Carpe-Diem – Ragadd meg a napot“ c. témáról szóló két kisebb előadás, szeretetvendégség (harapnivaló) és csoportos beszélgetés követett.

 

 
 
 

 

2004 március 28.

Egyházlátogatásra került sor. Az Igét Doc. PhDr. ThDr. Peres Imre., PhD. Dr Habil hirdette.

 

2003. május 26.

Tőkés László, romániai református püspök látogatott el gyülekezetünkbe.

 

 

2002. november 5-7.

Hippel Armin, németországi missziós lelkipásztor szolgált gyülekezetünkben. Az alaklamak célja a bősi gyülekezeti élet megismertetése, a gyülekezet életéért való közös hálaadás és imádkozás az ébredésért.

 

 

2002. szeptember 1.

Isten kegyelméből Bős község megalakulásának 900-ik évfordulója alkalmából ökumenikus ünnepi istentisztelet volt a bősi római katolikus templomban. A szentmisét Macho József római katolikus plébános celebrálta. Isten Igéjét Oros Csaba a bősi református leányegyházközség lévita lelkésze hirdette. (Ez volt az első ökumenikus alkalom. Eddig ez elképzelhetetlen volt. (Bővebben lásd a történetnél))

 

 

2002. augusztus 26-28.

Örömhír klub. Vendég-előadó: Libusa Holesová. A három nap alatt megismerhettük Saul és Dávid, az elveszett drachma, és Filemon és Onézimosz történetét. Ezen kívül sok új éneket is tanulhattunk és sokat játszottunk. Isten kegyelméből napról-napra több gyermek érkezett.

 

 

2002. május 22.

Zenés ifjúsági találkozó. Előadók: Édes Árpád és Somogyi Alfréd. Édes Árpád lelkipásztor az élet értelméről beszélt. Az élet több, mint a test. E gondolatokra ad választ a Fil 2,5 "Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt." Somogyi Alfréd lelkipásztor a közömbösségről beszélt. A közömbösség a teológiában, hitünkben tragikus dolgokhoz vezethet. A közömbösség nem végleges állapot, ki lehet belőle lépni. Imádsággal másokat is ki lehet mozdítnai a közöny állapotából. Jó dolgokban nem tesszük fel a kérdést - miért engedheti meg az Isten -, csak amikor szükségünk van rá. Pedig a rossz dolgokban is megtalálhatjuk a jót. E dolgokban ad választ a Préd 7,15.

 

2001. október 27.

Hálaadó istentisztelet. Az Igét dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette. Az ünnepségen részt vettek a pozsonyi egyházmegye előljárói, környékbeli lelkészek, lelkésznők, valamint Fenes Iván bősi polgármester. Ft. Erdélyi Géza püspök az igehirdetésben a különböző egyházi szolgák szolgálatáról szólt. A hit ereje, a lélek világossága szükséges ahhoz, hogy megismerjük Isten titkát. Pál Timóteushoz írt levele az első alakuló keresztyén gyülekezetben íródott. Hogyan cselekedjen az ember a gyülekezetben? A fiatal gyülekezet, úgy mint Timóteus levelében gondoljon arra, hogy mi az Egyház. Az egyház az igazság oszlopa. Elengedhetetlen, hogy leolvasható legyen róla Isten igazsága. Az egyház az isteni igazság tartóoszlopa. Tartóoszlop nélkül a gyülekezet hamar összeomlik a terhek alatt. Az egyház nagy család, Istenhez tartozó emberek otthona. A ház pedig a család számára épült. Az egyház eklézsia is, az elhívottak közössége számára van; s a hívás mindenki felé hangzik. Az egyház tartóoszlop Isten népe számára. A bősi gyülekezet vajon az igazság oszlopa? Jézus tanítása: Legyetek só és kovász ott ahol éltek, a falutokban. (...)

 

 

2001. szeptember 2.

Az első keresztelés: Szamaránszky Emőkét 17 éves korában Görözdi Miklós esperes kerersztelte meg.

 

 

2001. június 10.

Életünkben a legnagyobb esemény az, mikor felismerjük Isten szeretetét (hogy Fiát adta értünk) s befogadhatjuk őt (Jézust), szívünkbe, mint személyes Megváltónkat. Tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. Bizonyságot tesz rólunk az Atyánál. Véd minket az ördög gonosz rágalmaitól. Így, és csakis így kerülhetünk a mennyeknek országába a Jézus Krisztus által. Mivel tartozunk ezért? Azzal, hogy bizonyságot teszünk róla. Erre jó alkalom volt a konfirmáció is, amikor három fiatal testvérünk - Salma Erzsébet, Gróf Sándor és Hegedűs László - bizonyságot tett a gyülekezet előtt. Az Úr adja meg, hogy bizonyságtételük egész életükben végigkísérje őket.

 

 

2001. március 3.

A bibliaversenyen most Ruth könyvéből kellett felkészülni. A verseny nagyon szoros volt. A mi korcsoportunkba 31 csapat indult, s a bősi csapat 103 ponttal a 9-ik helyet szerezte meg.

 

2001. február 26.

Evangelizációs napokat tartottunk gyülekezetünkben. Az Igét, dr. Szarka Miklós, budapesti lelkipásztor, pasztoralpszichológus hirdette. Az evangelizáción különböző bibliai családokon, és azok problematikáin keresztül mutatta be az igaz Istent, aki elküldte az Ő egyszülött Fiát, hogy mindnyájunknak, akik hiszünk benne, örök életünk lehessen.

 

 

2000. júnis 13-14

Gyülekezetünkből ketten jelentkeztek a komáromi Calvin J. Teológiai Akadémiára: Oros Csaba táv- és Izsmán Jónás nappali tagozatra. Mindkét testvérünknek sikerült a felvételi, így szeptembertől az Akakdémia diákjaiként megkezdhetik tanulmányaikat.

 

 

2000. május 27.

Gyülekezeti nap a Dunánál. Ez éven Izsmán Jónás tartotta az igei alkalmat, majd ezután Salma Erzsébet készített egy vetélkedőt a jelenlévőknek.

 

2000. április 23.

E húsvéton ifj. Pohóczky Béla szolgáltatta az úrvacsorát gyülekezetünkben.

 

2000. március 26.

E napon volt gyülekezetünkben az első egyházlátogatás. A látogatáson részt vett dr. Mikó Jenő és felesége, Görözdi Miklós és felesége, valamint Cséplő Ferenc gondnok. Az igehirdetést Mikó Jenő tiszteletbeli püspök végezte, amiben örömét fejezte ki, hogy újra eljöhetett gyülekezetünkbe, kérte Istentől, hogy gyülekezetünk minden tagján rajzolódjon ki a Krisztusi arc, mindnyájunk élete legyen példamutató, mint ahogy a mi Mesterünk is példamutató életet élt.

 

 

2000. február 19.

Bibliaversenyen vettek részt fiataljaink. A részt vevő 33 csapat közül a kilencedikek lettünk.

 

 

1999. december 24.

Karácsony a gyülekezetben.

 

 

1999. november 13.

Sebők János, lelkipásztor szolgált.

 

 

1999. augusztus 6-8.

A pozsonyi gyermekmisszió tartott egy három napos Biblia-klubot. Az együttléteket Dancák Aranka vezette. Segítője volt Szatmári Andrea és férje, Szatmári Zoltán. A vasárnapi záró alkalmon Szatmári Andrea tett bizonyságot a gyülekezet előtt.

 

   

1998. december 13.

Ifjúsági napot rendeztünk. A találkozó elején Ráczné Édes Jolán tartott istentiszteletet, majd Edelman Sebestyén adott elő az abortuszról. Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget.

 

 

1998. november 15.

Demes Tibor pozsonyi segédlelkész tartotta gyülekezetünkben az istentiszteletet.

 

 

1998. június 20.

Gyülekezeti nap a Dunánál. Reggel 9-kor indultunk a CSEMADOK-tól. Füssy Zoltán tartott egy rövid ahítatot, majd Izsmán Jónás tanította meg a 402-es dícséretet. Ezután következett a közös játék, majd az ebéd. Részesei lehettünk egy kis csodának is, hisz míg Bősön volt egy nagy zivatar, addig a Dunánál, ami csak két-három kilométerre van, egy csepp eső sem esett...

 

 

1998. március 15.

Uwe Martin Schmidt látogatott el gyülekezetünkbe kedves családjával és dr Meurerrel. Az istentisztelet elején dr. Meurer tett bizonyságtételt. Régebben Luxemburgban, Amerikában, majd Németországban volt lelkész. Jelenleg a Német Bibliaszövetség elnöke. Elmondta, hogy milyen csodálatosan működik az Úr a különböző országokban; hogy például Kínában lelkipásztorokat hurcoltak el lágerekbe, s a lelkész nélkül maradt gyülekezetek mégis gyarapodtak számban és bölcsességben egyaránt. Dr. Meuer beszámolója után Uwe Martin Schmidt mondott egy hitépítő és mélyítő prédikációt a Mk 5,1-20 alapján.

 

 

1998. február 28.

Fiataljaink részt vettek a jókai bibliaversenyen. A jelenlévő 18 csapat közül a nyolcadik helyen végeztünk.

Csoportunk tagjai: Both Katalin, Salma Erzsébet, Füssy Zoltán, Gróf Sándor, Méhes Tamás és Béli Tamás.

 

1997. december 7.

Presbiteri és gondnoki fogadalomtétel. Az igét Görözdi Miklós esperes úr szolgáltatta a Zak 2,4-5.8-10 alapján.

 

 

1997. november 23.

A Bősi Református Leányegyházközség hivatalos megalakulásának napja. Az alakalmat a gyülekezet vezetője, Oros Csaba lévita nyitotta meg, a 4Móz. 1,2 szerint. Ezután dr. Mikó Jenő mondott igehirdetést a Jn 3,16-18 alapján, amiben örömét felyezte ki, hogy miközben máshol gyülekezetek esnek szét, addig itt egy új gyülekezet alakul...  Az istentisztelet után az együttlét közgyűléssé alakult. A közgyűlést Görözdi Miklós esperes vezette, aki az Ez 37,3 versére emlékeztetett. Ez volt az alapja annak az emlékezetes első húsvéti istentiszteletnek, amin először összegyűltünk 1990-ben. A közgyűlés elnökletét Görözdi Miklós esperes és Sárközi Dénes mérnök, egyházmegyei gondnok végezte. A közgyűlés a következőket fogadta el:

1. A jelenlévők egyhangúlag kimondták, hogy leányegyházközséggé kívánnak alakulni, valamelyik közeli anyaegyházközséghez tartozni.

2. Ezen határozat alapján állapította meg az esperes, hogy joga van a gyülekezetnek presbitériumot választani, alakítani. Presbiternek választották a következő testvéreket: Nagy Jolán, Schneiweis Jolán, Bagári Júlia, Hegedűs László, Füssy Zoltán, Gróf Rozália, Drgács Margit, Izsmán Jónás.

3. A presbitérium megválasztotta a gondnokot Hegedűs László személyében.

4. A közgyűlés kimondta, hogy a dunaszerdahelyi anyaegyházhoz kívánnak tartozni.

5. A közgyűlés kimondta, hogy az istentisztelet nyelve magyar legyen.

6. A jelenlévők egyhangúan kérvényezték a felettes egyházi szervektől, hogy respektálva a gyülekezet egybehangzó véleményét, Oros Csaba lévitává való kinevezését bősi szolgálati hellyel határozza meg az egyház.

 

 

1997. október 5.

Eddig a mozi helységében voltak megtartva közösségi alklamaink, de sajnos egyre több probléma merült fel. Éppen ezért volt nagy az örömünk akkor, amikor a helyi CSEMADOK vezetősége megengedte, hogy az ő klubhelységükben tartsuk meg összejöveteleinket. Sok az előnye, mindenféle hátrány nélkül. Kisebb és otthonosabb a mozi helységénél. Közelebb van az örgek otthonához, így ők is gyakarabban tudnak eljönni az istentiszteleti alkalmakra. Van zongora, így a kísérettel az énekeket is jobban tudjuk énekelni.

 

 

1997. szeptember 25.

A pozsonyi iratmisszió jóvoltából 1995 óta gyülekezetünkben is folyik az iratmissziós munka. Még 1995-ben létrehoztunk az Evangéliumi Kiadó könyveiből egy könyvtárat a gyülekezet (és természetesen a falu) részére. Erről értesítettük is a lakosságot oly módon, hogy a helyi cserkészek segítségével minden háztartásba eljuttattunk egy Vetés és Aratás című folyóiratot, és egy értesítőt a könyvtárról. A kép akkor készült, amikor 1997. szeptember 25-én Kovács Árpád, Hans Joachim Mellert és Fülöp Imre megtekintették a könyvtárunkat. Mivel a gyülekezetnek még nincsen temploma, és gyülekezeti terme, ezért a könyvtár az egyik gyülekezeti tag otthonában van berendezve.

 

 

1997. június 15.

Az első konfirmáció a bősi gyülekezetben. Két fiatal tett bizonyságot a gyülekezet előtt: Hegedűs Katalin és Izsmán Jónás. A kézrátétel alkalmával a Zsoltárok 37,4. versével kértek áldást: "Gyönyörködjél az Úrban és megadja szíved kéréseit." Az Igét Görözdi Miklós esperes hirdette.

 

 

1997. június 6.

Az első gyülekezeti nap a Dunánál. Ezen az alakalmon a vasárnapi iskolások vettek részt szüleikkel. Tanultunk két ifjúsági éneket, majd Oros Csaba lévita Mózes történetét mondta el. Az Ige után fociztunk, ezalatt szüleink szorgalmasan készítették az ebédet. Mire végleg kifáradtunk a sportolásban, készen is volt a fínom gulyás. Ebéd után egy jót beszélgettünk. Az együttlét jó alkalom volt arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy jobban megismerjük egymást.

 

 

1996. november 17.

Uwe Martin Schmidt, jókai gyermekmissziós lelkész tartott evangelizációt gyülekezetünkben. Az igehirdetés előtt a jókai közösség fiataljai szolgáltak bizonyságtételekkel. Az alkalom után a helyi öregek otthonába is elmentünk, ahol szintén végeztünk szolgálatokat. Az Igét szintén Uwe Martin Schmidt hirdette.