TÁMOGATÓINK 


50eur - egy idős házaspár Alistálról,

200eur - keresztyén vállalkozó Dunaszerdahelyről,

1.000eur  - keresztyén férfitestvérünk Bősről,

2.294,21eur - Pozsonyi református egyházmegye - Reformáció 500 emlékéve alkalmából rendezett hálaadó Istentisztelet perselypénze,

továbbá köszönjük Bős város minden eddigi anyagi és más jellegű támogatását,

külön köszönjük gyülekezetünk tagjainak áldozatos munkáját.

50eur  -  egy presbiter Bősről

50eur  -  egy presbiter Bősről

700eur  -  MUDr. Brányik Károly  Dunaszerdahelyről

100eur  -  Piroska néni Csilizradványról